Különös közzétételi lista

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

 

1./     Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok száma pedagógiai képesítés és munkakör szerint:

 

Egyetemi végzettség

Főiskolai végzettség

Felsőfokú végzettségű szakoktató

Közép fokú végzettségű szakoktató

 

 

 

 

 

Igazgató

 

 

1

 

 

 

Igazgatóhelyettes

 

 

2

 

 

 

Szakmai oktatás vezető-műsz.vez

 

2

 

 

 

 

Gyógypedagógus

 

1

 

 

 

Szakos tanítást végző

 

18

 

7

 

 

Gyakorlati oktatást végző

4

 

4

 

 

 

1

 

Összesen:

 

28

 

11

 

 

 

1

 

2./     Nevelő  és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképesítése

 

Egyetemi végzettség

Főiskolai végzettség

Felsőfokú végzettségű szakoktató

Közép fokú végzettségű szakoktató

ifjúságvédelmi felelős

1

 

 

 

 

könyvtáros

 

1

 

 

gyógytestnevelő

1

 

 

 

fejl.gyógypedagógus

1

 

 

 

3./     Országos mérés-értékelés eredményeit a kompetenciamérések tartalmazzák

 

matematika

szövegértés

 

országos

iskolánk

országos

iskolánk

2007. - SZKI

495

483 (447, 543)

500

525 (478, 552)

 - gimnázium

557

482 (443, 519)

570

497 (468, 524)

2008. - SZKI

484

467(446, 486)

491

484 (469, 501)

 - gimnázium

534

503 (473, 529)

551

543 (526, 561)

2009.- SZKI

483

460 (445,477)

491

475 (459,492)

- gimnázium

534

496 (482,515)

551

531 (510,552)

2010.- SZKI

1599

1579 (1547,1606)

1612

1666 (1637,1693)

2010.-gimnázium

1696

1553 (1502,1605)

1735

1662 (1605,1710)

2011. - szki

1635

1595(1554,1629)

1617

1613(1574,1655)

2011. -gimnázium

1635

1682(1627,1729)

1617

1674(1619,1733)

2012.- szki

1616

1574(1525,1612)

1592

1610(1564,1651)

2012.-gimnázium

1727

1634(1573,1691)

1706

1639(1578,1692)

2013.szki

1640

1594(1545,1642)

1620

1619(1566,1661)

2013.gimnázium

1640

1581(1507,1656)

1620

1633(1583,1707)

2014. szki

1631

1572(1510,1628)

1597

1544(1488,1601)

2014. gimnázium

1631

1555(1480,1621)

1597

1626(1542,1698)

2015. szki

1645

1564 (1513,1618)

1601

1544 (1496,1596)

2015. gimnázium

1645

1607 (1542,1676)

1601

1605 (1537,1667)

 

**A 2016 májusában lezajlott mérés eredményét az OH 2017. március 1-jén publikálja a honlapján.

 

4./     Lemorzsolódás kockázatát jelző mutatók alakulása az intézményben:

 

-         2015/16-os tanévben az összlétszámhoz /ld. 258 fő/ viszonyítva az évismétlők

aránya 5,9 %

-         Az előző tanévben az összlétszámhoz viszonyítva a 250 óránál többet hiányzó tanulók aránya  5,6  %

 

 

5./    Továbbtanulási általános iskolai mutatók: iskolánkat nem érinti.

 

 

6./    Érettségi vizsgák átlageredményei:

                  2006/2007. tanév          3,10

                  2007/2008. tanév          3,59

2008/2009. tanév          3,38

2009/2010. tanév          3,47

2010/2011. tanév          3,13

2011/2012. tanév          3,3

2012/2013. tanév         3,28 

2013/2014. tanév          3,34

2014/2015. tanév          3,27

2015/2016. tanév          3,61

 

 

7./     Szakképzésben résztvevő iskolánkban végzettek nyomon követése:

         A végzős diákok vonatkozásában nem rendelkezünk pontos adatokkal.

 

8./A   Szakkör és a mindennapos testnevelés a szakgimnáziumban, szakközépiskolában:

A szakkörben a 40 órás órarend miatt a tanuló nem tud részt venni, a szakmai gyakorlati órákon rövid átmozgatással frissítik fel a tanulókat.

B.) Gimnáziumban fakultációkkal, emelt óraszámokkal oldjuk meg a tehetséggondozást.

Kézműves és rajzszakkör biztosított az érdeklődőknek.

         A mindennapos testnevelés: a 2 ó. tömegsport, 2 ó. sportkör lehetősége biztosított, továbbá a testnevelésórák keretében valósul meg felmenő rendszerben 9.10.11. 12. évfolyamon 5 órában.

 

 

9./     A házi feladat és az iskolai dolgozatok szabályait az intézmény Házirendje és a Pedagógiai Program tartalmazza.

 

10./   Az iskolai tanév helyi rendjét az éves munkaterv melléklete tartalmazza külön feltüntetve a honlapunkon.

 

11./   Tanév eleji tanulólétszám:

 

 

 

Osztály

megnevezése

 

osztály

létszám

Szakmák alakulása osztálylétszámon belül a szakközépiskolában, szakgimnáziumban

Keramikus

 

 

 

Divat és s terv.

 

 

Textil-műves

-szövő

 

 

Nép-tán-

cos

B

 

Grafi-kus-kiadv.-szerk.

 

Nyelvi előkészítő, ill. 4 évf.gimn.

NY/D

I/9. AB

30

8

10

--

12

--

--

I/9. C

17

--

--

--

--

17 gr.

--

9. NY

19

--

--

--

--

--

19

9. D

22

--

--

--

--

--

22

II/10. AB

24

--

11

--

13

--

--

II/10. C

22

9

--

--

 

13 ksz.

--

10. D

32

--

--

--

--

--

32

III/11. AB

15

2

4

--

9

--

--

III/11. C

14

--

--

--

--

10 gr.4ksz.

--

11. D

9

--

--

--

--

--

9

IV/12.A

18

5

6

7

--

--

--

IV/12.B

13

--

--

--

13

--

--

12.D

13

--

--

--

--

--

13

V. AB

10

3

3

1

3

--

--

SZ I.

12

--

--

--

2

10 gr.

--

SZII.

6

--

--

--

4

2 ksz.

--

 

Összesen:

 

276

 

27

 

34

 

8

 

56

 

56

 

95

                 

A fenti adatszolgáltatás a 2016. október l - ji ill. az előző tanévi statisztikai kimutatás alapján készült.


Otthon az erdőben


Egyesületünk


ECDL Vizsga


ECL Nyelvvizsga