Fóti Népművészeti Szakgimnázium, Gimnázium és Technikum

2021/2022. tanévi beiratkozással kapcsolatos tudni

2021-06-16

Értesítjük leendő 9. évfolyamos tanulóinkat a rendkívüli intézkedések keretében való beiratkozás menetéről:

 1. Online beiratkozás esetén (erre 2021.június 22-ig van lehetőség!!!)

A SZÜLŐ TEENDŐI

     A középfokú iskolába felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján az iskolába személyesen vagy elektronikus úton is beiratkozhat (10/2020. (V.29.) EMMI határozat 3. pontja).

       Az e-Ügyintézés felületén 2021. június 15-től megnyílik a lehetőség a szülők részére, hogy gyermekeik adatait, dokumentumait beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével. A középfokú intézmény által meghirdetett időpontig (iskolánkban 2021. június 22-ig) van arra lehetőség, hogy a szülők online módon küldjék be előzetesen a gyermek adatait az intézménybe.

    Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:

1.   A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületére, és ott kiválasztja a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) ügyet.

Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.

2.   A szülő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozásával belép a BKI felületre. Itt kitölti a - gyermek igazolványai alapján – a gyermek személyes adatait, lakcím adatait, a törvényes képviselők adatait, illetve a beiratkozáshoz szükséges adatokat.

Mindkét esetben a szülő a felületen kiválasztja az intézményt, ahová a gyermeke felvételt nyert. Az e-Ügyintézés felületén beltöltött/beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót.

Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer legenerálja a beiratkozási nyomtatványokat. A szülő megteheti, hogy az előnézet gomb segítségével letöltött dokumentumokat kinyomtatja, és az aláírt dokumentumok másolatát feltölti az e-Ügyintézés dokumentumok blokkjába, amely másolatok az adatokkal együtt kerülnek át az intézmény felületére.

Elektronikus jelentkezés esetén kérjük, hogy az általános iskolától kapott 8. év végi bizonyítvány elektronikus változatát a szülő mindenképpen töltse fel a KRÉTA e-Ügyintézés felületén.

Amennyiben a szülő által megadott adatok alapján a rendszer nem találja meg a tanulót a kiválasztott középfokú intézmény adatbázisában, akkor az e-Ügyintézés felületén egy üzenet jelenik meg a szülő részére, amely felhívja a figyelmet az adatok pontosítására. Amennyiben helyesen adta meg az adatokat, akkor a szülő vegye fel a kapcsolatot az érintett középfokú intézménnyel. A szülők / törvényes képviselők csak azon intézményben találják meg gyermekük adatait, ahová a gyermek felvételt nyert.

A beiratkozáskor történő személyes megjelenés esetén az eredeti, aláírt példányokat magával tudja vinni a szülő a középfokú intézménybe. Amennyiben nem tudja kinyomtatni a szükséges dokumentumokat, ebben az esetben a középfokú intézmény feladata ezt elvégezni, és a beiratkozáskor a szülő alá tudja írni.

Ha ezen lehetőséget választja, úgy a korábban kiküldött beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat és okiratok másolati példányait 2020. június 23-25-áig munkaidőben, 8-16 óráig juttathatják el az iskolába.

 

2.         Személyes megjelenés esetén

A járványügyi helyzetre és az egészségügyi előírások betartására való tekintettel - a tömeges megjelenés elkerülése érdekében – az alábbiakban ütemezzük a beiratkozást.

BEIRATKOZÁS: 2021. JÚNIUS 23-24., 8-16 ÓRÁIG

A beiratkozás az alábbi helyeken történik:

1. védőnő(oltási kiskönyv, egészségügyi állapotfelmérő átadása),

2.gondnok (szekrénykulcsok, étkezések, pólók igénylése),

3. osztályfőnök(kitöltött dokumentumok, szakértői vélemények átadása, általános iskolai       bizonyítvány felmutatása),

4.titkárság (NEK adatlap leadása).

 

A felvételt nyert diákoknak ezúton is gratulálunk és a felvételek napján mindenkit szeretettel várunk!

 

                                    Kaudersné Madarász Zsuzsanna

                                                intézményvezető

Teljes tartalom megtekintése...

Étkezési igény bejelentése

2021-05-28

Tisztelt Szülők és Diákjaink!

 

 

Iskolánk továbbra is lehetőséget biztosít a kedvezményes ebédelésre diákjai részére az Önkormányzat támogatásával úgy, hogy az önkormányzat fizeti az étkezési költség tetemes részét. Így a diákoknak továbbra is egységesen 335.-Ft-ba kerül a napi ebéd. További kedvezmény igénybevételére jogosultak a nagycsaládosok, tartósan beteg gyermekek, a gyermekvédelmi támogatásban részesülők és a gondozásban lévők is, 50 vagy 100%-os engedményre.

 

A gördülékeny adminisztráció érdekében az aktuális hónapra kitölthető táblázatot mellékelem és azt az email címemre kitöltve kérem szépen visszajuttatni. Így módom lesz előkészíteni az ebédjegyeket. A számlát az Önkormányzati GESZ állítja ki a befizetett összegekről.  A táblázat tartalmazza a tanítási szüneteket, ünnepnapokat, ill. a ledolgozandó napokat is.

 

A tanév vége után a szakmai gyakorlaton lévők is igényelhetnek ebédet a gyakorlat idejére. Ezért a táblázatban most nem jelöltem csak a hétvégi szünnapokat.

Kérem, mindenki az egyéni igények alapján a táblázatban jelezze, mikor szeretne étkezni!

 

Az ebédfizetés június 01-én és 02-án lehetséges.

Megköszönöm, ha az előre kiszámolt összeget küldik be és nem itt kell pénzt váltani.

Sajnos kiderült a visszatérítések kapcsán, hogy sok diák megkapja ugyan az ebédpénzt otthon, de azt másra költi, így nem is ebédel. Ezt a visszajelzést kaptam a szülőktől, mikor a visszatérítésről érdeklődtek és azzal szembesültek, hogy nincs is ebédbefizetésük.

Az ebédbefizetés egyszerűen ellenőrizhető, minden diák névre szóló számlát kap a havi befizetésekről, csak el kell számoltatni Őket.

 

Előre is köszönöm szíves együttműködésüket!

Üdvözlettel:

Straub Ferenc gondnok, gazdasági ügyintéző

email: fnmszki.gondnok@gmail.com

 

 

ÉTKEZÉSI IGÉNY TÁBLÁZAT LETÖLTÉSE

Teljes tartalom megtekintése...

Pótfelvételi

2021-05-13

A néptánc szakra (0001. kód) meghirdetett felvétel időpont:

2021. május 17., 10 óra.

 

Az alábbi oktatási azonosítószámú diákokat várjuk a fenti időpontban:

Oktatási azonosító

72659453754

72671740833

72701011189

72995165898

72648233378

 

Szabad helyek száma: 6 fő

A táncos szakmai alkalmassági felvételi vizsga szempontjai:

Alkati- fizikai adottságok felmérése

 • testarányok, testtartás
 • izomzat állapota: rugalmasság, hajlékonyság

Zenei készségek felmérése

 • ritmuskészség: ritmusképletek visszatapsolása, kombinálása egyszerű lépéssel
 • népdaléneklés: szabadon választott népdal

Táncos készségek felmérése

 • mozgásemlékezet, mozgáskövetés, mozgáskoordináció
 • improvizációs készség: szabadon választott néptánc

A kísérő zenéről (pendrive vagy youtube link) mindenki maga gondoskodjon!

Motivációs elbeszélgetés

Kommunikációs készség felmérése

Szakmai tervek, táncos elhivatottság felmérése

Sikeres felvétel esetén egészségügyi, pályaalkalmassági (orvosi) vizsgálatot szükséges elvégezni (gerinc- és ortopédia vizsgálat), amely a választott szakmára való felvételhez jogszabályi feltétel. A vizsgálati eredményre kérjük az orvossal rávezetni, hogy erre a szakmára alkalmas.

 

                                                 Kaudersné Madarász Zsuzsanna s.k.

                                                                  intézményvezető

Teljes tartalom megtekintése...

IGAZGATÓI LEVÉL 10

2021-05-07

Kedves Szülők és Diákok!

A következő hét hétfőjétől (2021. május 10.) újra jelenléti oktatásban folytatjuk tanulmányainkat.

Kérek minden tanulót, hogy az eredményes tanévzárás érdekében vegye komolyan az iskolába járás  kötelezettségét.

Természetesen, ahol erős indokok szólnak az otthonmaradás mellett a járványügyi helyzet miatt, a jogszabály lehetővé teszi a honlapon megtalálható hivatalos nyomtatványon történő szülői kérelem alapján, hogy igazoltan távol maradjon.

Ebben az esetben a hiányzások számolódnak és 250 óra, vagy az osztályozáshoz nem elegendő jegyszám esetén osztályozó vizsgát kell tenni.

Aki a vírushelyzetre hivatkozva távol marad, maga gondoskodik a felkészüléséről és nincs lehetősége 1-1 órára bejárogatni, hiszen a bejárás, a jelenléti oktatás alól mentesül a vírushelyzetre való tekintettel.

18 évet betöltött tanuló esetén a nyomtatványban a tanuló kéri a távolmaradást, de kérjük hozzá a szülő egyetértő aláírását, támogatását is.

Remélem, hogy mindenki felelősséggel fog dönteni a tanév hátralévő idejének teljesítéséről.

Az iskolában az egészségügyi óvó intézkedések az eddigiekhez hasonlóan életben maradnak.

A közösségi terekben a távolságtartás, a maszk viselése a tanítási órákon is, nemcsak a folyosón betartandó.

Csak egészségesen jöjjön mindenki iskolába, lázas és beteg diák maradjon otthon. Belépéskor a lázmérés és kézfertőtlenítés kötelező. A nap folyamán gyakran mossatok kezet, használjátok a fertőtlenítő eszközöket.

Örülök, hogy végre személyesen is találkozunk és visszatérhet a hagyományos oktatás az iskola falai közé.

Mindenkinek jó egészséget és jó munkát kívánok a tanév hátralévő részére!

Fót, 2021. május 7.

                                                                  Kaudersné Madarász Zsuzsanna

                                                                            intézményvezető sk

A távolmaradáshoz szükséges nyomtatvány innen tölthető le.

Teljes tartalom megtekintése...

Pótfelvételi

2021-05-05
Pótfelvételit 0001 néptánc szakra hirdetünk 6 hely erejéig. Egyéb szakokon illetve a gimnáziumi osztályban létszámbővítésre  lehetőség nincs, a férőhelyek beteltek. A felvételi eredmények táblázatban feltüntetjük  a várólistára helyezett tanulókat  és folyamatosan frissítjük.
 
A néptánc szakra a felvételi  időpontja 2021. május 17 10 óra.
 
Jelentkezni emailben az fnmszki@gmail.com címen lehet. Csatolni kell a tanuló tanulmányi eredményét tartalmazó jelentkezési lapot és a központi írásbeli eredményét. - Ha már korábban beadta iskolánkba a jelentkezését, nem kell újra csatolni.- Válasz emailben küldjük, milyen felszerelést  hozzon magával a felvételire.
Bármi kérdésük van a felvételivel kapcsolatban, szívesen adunk felvilágosítást.
Teljes tartalom megtekintése...

IGAZGATÓI LEVÉL 9

2021-04-13

KEDVES DIÁKOK!

TISZTELT SZÜLŐK!

A Miniszterelnök április 09-ei bejelentése alapján a középiskolás korosztály

2021. május 10-éig változatlanul online oktatásban folytatja tanulmányait.

Az előző levelünkben leírtak szerint folytatjuk a II. félévet.

Sok sikert és tartalmas tanulást kívánok.

Fót, 2021. április 12.

 

                                                                  Kaudersné Madarász Zsuzsanna

                                                                            intézményvezető

Teljes tartalom megtekintése...

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk

2021-03-31

Teljes tartalom megtekintése...

Intézményvezetői pályázat

2021-03-23

A beadott intézményvezetői pályázatokat innen lehet letölteni:

1. pályázat

2. pályázat

Teljes tartalom megtekintése...

Előzetes felvételi sorrend a 2021-22-es tanévre

2021-03-13
A felvételi eljárás során kialakult sorrendet közöltük szakonként, gimnáziumi nyelvi csoportonként.
A szakgimnáziumi és a nyelvi területen javasoltunk újabb szakok felvételét. Ezt, ha megfelelőnek találják, a módosítás időszakában megtehetik.
Aki a szakgimnáziumi felvételin nem vett részt orvosi alakalmassági vizsgálaton, sürgősen pótolja, annak eredményét küldje el az fnmszki@gmail.com email címünkre.  Ennek hiányában nem lehetséges a tanuló felvétele az adott szakra.
Akit több szakra is alkalmasnak találtunk, a felvételi sorrenddel dönti el, hogy melyikre szeretne jelentkezni. A sorrend kialakításánál a pontszámok alapján mérlegeljenek, melyik szakon van nagyobb esélye a bejutásra.
Ha kérdése van, emailben jelezze a fent jelölt email címen.
 
Az előzetes felvételi sorrend itt tekinthető meg!
Teljes tartalom megtekintése...

Igazgatói levél 8.

2021-03-09

KEDVES DIÁKOK!

TISZTELT SZÜLŐK!

Elérkezett az online tanulásunk és a vírushelyzet újabb fázisa, ami még fegyelmezettebb magatartást és szorosabb együttműködést igényel az eddigieknél.

Köszönöm az eddigi igen hosszúra nyúlt időszak együttműködését, és kérem a továbbiakra is a türelmet és az összefogást.

A tanév első 2 hónapját követően online oktatásra kellett átállnunk. Ez egy tartós állapot lett, ezért nagyon fontos, hogy közösen fenn tudjuk tartani a tanulóink érdeklődését, aktivitását, munkakedvét.

Alapvetően azt szeretnénk elérni, hogy a tanév ne vesszen el, a tananyagot a diákok igyekezzenek elsajátítani, a feladatokat megoldani.

Tudom, hogy ez sokkal nehezebb az éteren keresztül, ez nagyobb önfegyelmet, önállóságot igényel.

Tanár társaim mindent megtesznek annak érdekében, hogy a vizsgákra felkészítsék a tanulókat, hogy a tananyagot meg tudják érteni, tanulni.

Azonban ez csak akkor lehet sikeres, ha a kollégáim munkájában a diákok partnerek, és a szülők egy támogató hátteret biztosítanak. Tudom, hogy az Önök helyzete is most nehezebb lett, de céljaink közösek.

A jelen vírushelyzetben kérem, hogy tartsák otthon a gyerekeiket, kerüljék a kontaktokat, hogy a védőoltások által nyújtott biztonságosabb helyzet megteremtéséig elkerüljék a tömeges megbetegedést.

Ha fegyelmezetten betartjuk az egészségügyi szabályokat, előbb térhetünk vissza a jelenléti oktatásba!

Átmenetileg március 22-éig nem alkalmazzuk a kiscsoportos személyes felkészítést. Ezt követően a vizsgára készülő diákoknak újra biztosítjuk a konzultációt, gyakorlati felkészítést, foglalkozást.

Kérem az együttműködést, az online térben a napi rendszerességű jelenlétet a diákoktól.

Ha nem is igazi, de az online tantermekben tud közvetlen kapcsolatot teremteni osztálytársaival, tanáraival és lehetőség van a közvetlen segítségre, a beszélgetésre, a nehézségek, problémák megoldására.

Ugyanakkor felhívom a figyelmet a mozgás, a friss levegő fontosságára. Az órák között tornázzatok, mozogjatok néhány percet.

Ne feledjétek a bölcs mondást: „Ép testben ép lélek!”

Köszönöm az eddigi együttműködést.

Mindenkinek vírusmentes napokat kívánok és bízom a mielőbbi iskolai körülmények közötti tanításban, találkozásban.

 

Fót, 2021. március 09.

 

                                                                  Kaudersné Madarász Zsuzsanna

                                                                            intézményvezető

Teljes tartalom megtekintése...

Tájékoztató a felvételiről

2021-03-08

TISZTELT SZÜLŐK ÉS FELVÉTELIZŐK!

 

A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETBEN, AKI NEM TUDOTT MEGJELENNI A RAJZ SZAKMAI ALKALMASSÁGIN, KÉRJÜK, HOGY

2021.03.10-ÉN, SZERDÁN REGGEL 8 ÓRÁRA

A RAJZTERMEKBEN JELENJEN MEG AZ ALKALMASSÁGIN.

A PORTÁNÁL TÁJÉKOZTATÁST ADUNK A RAJZTERMEK HELYÉRŐL A KÁROLYI GYERMEKKÖZPONTON BELÜL.

AKIK A JÁRVÁGYÜGYI HELYZETBEN KARANTÉNBAN VANNAK VAGY BETEGEK, ILLETVE EGYÉB AKADÁLYOZTATÁS ESETÉN (SZÜLŐI KÉRÉSRE) ONLINE FELVÉTELIT BIZTOSÍTUNK ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONT ALAPJÁN.

EBBEN AZ ESETBEN AZ ALÁBBI E-MAIL CÍMRE KÉRJÜK A SZÜLŐ LEVELÉT, TELEFONSZÁMMAL ÉS E-MAIL CÍMMEL.

E-MAIL CÍM: fnmszki@gmail.com

A SZERDÁN FELVÉTELIZŐ TANULÓKNAK ORVOSI VIZSGÁLATRA A SAJÁT KÖRZETI ORVOSUKHOZ KELL ELMENNIÜK, AMI KÉSŐBBI VIZSGÁLAT IS LEHET. VIZSGÁLATOK: LÁTÁS, GERINC, SZINTÉVESZTÉS.

GIMNÁZIUMI NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ(0002, 0003) SZAKRA JELENTKEZŐK ESETÉBEN A FENTI IDŐPONTBAN VÁRJUK A DIÁKOKAT SZÓBELI ELBESZÉLGETÉSRE.

 

FÓT, 2021. MÁRCIUS 08.

 

KÖSZÖNETTEL: FELVÉTELIZTETŐ SZAKTANÁROK

Teljes tartalom megtekintése...

Igazgatói levél 7.

2021-03-07

KEDVES DIÁKOK!

TISZTELT SZÜLŐK!

 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter mai bejelentése alapján a középiskolás korosztály 2021. április 06-áigváltozatlanul online oktatásban folytatja tanulmányait.

Az előző levelünkben leírtak szerint folytatjuk a II. félévet.

 

Sok sikert és tartalmas tanulást kívánok.

 

Fót, 2021. március 04.

 

                                                                  Kaudersné Madarász Zsuzsanna

                                                                            intézményvezető

Teljes tartalom megtekintése...

Felvételi beosztás

2021-03-07

Tájékoztatjuk a Szülőket és a felvételiző Diákokat, hogy a 2021. március 08-ai felvételit  - a honlapon közzétett beosztás szerint - megtartjuk.

Teljes tartalom megtekintése...

Felvételi beosztás

2021-03-03

 

A jelentkezéseket folyamatosan frissítjük a beérkezések alapján.

A néptáncra beosztott tanulók reggel 8.00 órára jelenjenek meg az iskola főépületében.

A kézműves- képzőművészeti tagozatra 1-22. sorszámig beosztott  jelentkezők 8.00 órára, a 23-45. sorszámig beosztottak (sárgán jelölt rész) 10. órára jelenjenek meg a rajzteremnél. Az alkalmassági vizsga közben a szóbeli elbeszélgetésen van lehetőségük van az otthoni rajzok bemutatására. Az otthoni munkák tájékozódás jellegűek (javasoljuk, hogy hozzanak magukkal),  pontszámot nem kapnak érte, ezért nem kötelező. A hozott rajzokat (max. 6 db) nem vesszük át, csak megtekintjük. Aki gimnáziumi tagozatra is jelentkezett, a gimnáziumi szóbeli meghallgatást külön biztosítjuk.

A beosztás innen tölthető le 03.03.

A beosztás innen tölthető le 03.08.

Teljes tartalom megtekintése...

Igazgatói levél 6.

2021-02-26

KEDVES DIÁKOK!

TISZTELT SZÜLŐK!

 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter mai bejelentése alapján a középiskolás korosztály

 

2021. március 15-éigváltozatlanul online oktatásban folytatja tanulmányait.

 

Az előző levelünkben leírtak szerint folytatjuk a II. félévet.

Sok sikert és tartalmas tanulást kívánok.

 

Fót, 2021. február 25.

 

 

                                                                  Kaudersné Madarász Zsuzsanna

                                                                            intézményvezető

Teljes tartalom megtekintése...

Felvételi tájékoztató készség és képesség felmérő

2021-02-15

A SZAKGIMNÁZIUMI készség és képesség felmérő vizsgák és a NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS GIMNÁZIUMI beszélgetés időpontjai beosztás szerint   a következő időpontokban lesz:

2021. február 24. szerda

2021. március 1. hétfő

2021. március 3. szerda

2021. március 8. hétfő - pótnap

A részletes tájékoztató itt tekinthető meg.

Teljes tartalom megtekintése...

Intézményvezető pályázat

2021-02-14

Emberi Erőforrások Minisztere

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fóti Népművészeti Szakgimnázium, Gimnázium és Technikum

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

Teljes tartalom megtekintése...

IGAZGATÓI LEVÉL 5

2021-01-28

KEDVES DIÁKOK!

TISZTELT SZÜLŐK!

 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter mai bejelentése alapján a középiskolás korosztály 2021. március 01-jéigváltozatlanul online oktatásban folytatja tanulmányait.

 

Az előző levelünkben leírtak szerint folytatjuk a II. félévet.

 

Sok sikert és tartalmas tanulást kívánok!

 

Fót, 2021. január 28.

 

                                                                  Kaudersné Madarász Zsuzsanna

                                                                            intézményvezető

Teljes tartalom megtekintése...

Központi felvételi

2021-01-09

TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONTI FELVÉTELI VIZSGÁRÓL

A beosztás innen tölthető le.

A központi írásbeli vizsgák időpontjai:

– írásbeli vizsga: 2021. január 23-án 10.00 órától,

– a pótló írásbeli vizsga: 2021. január 28-án 14.00 órától

- rendkívüli pótnap: 2021. február 5.

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

A rendkívüli pótnap vizsgáján kérelemre kizárólag csak azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán nem tudtak megjelenni egyik korábbi vizsgán sem. Az egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésének mérlegelési jogköre a vizsgát szervező intézmény vezetőjének a hatáskörébe tartozik.

A pótló írásbeli vizsgát, illetve a rendkívüli pótnapon szervezett vizsgát az a tanuló kezdheti meg, aki a vizsga megkezdése előtt az igazgató által írt, hivatalos pecséttel ellátott igazolást átadja a teremfelügyelőnek.

 

Kérjük, hogy az írásbeliről való hiányzás esetén iskolánkat a  30-244-1920-es, vagy a 30-244-1922telefonszámon értesítsea hiányzás okának tisztázása és a pótló vizsga részleteinek egyeztetése miatt!

Az írásbeli vizsga terembeosztása a földszinti hirdetőtáblán az adott vizsganapon 9 órától tekinthető meg.

 

A vizsga napján érkezés 9 órától lehetséges.A tanulóknak a regisztráció és az eligazítás miatt az írásbeli vizsga megkezdése előtt legalább 30 perccel, azaz legkésőbb 9.30-ig kell megjeleni a vizsga helyszínén. Kérjük, hogy a csoportosulások megelőzése végett a diákok az intézmény ajtaja előtt ne ácsorogjanak. A szülőktől köszönjenek el és jöjjenek be az épületbe, ahol bemehetnek a kijelölt terembe. Az épület több pontján (pl. a bejáratnál) lehetőség lesz kézfertőtlenítésre, a maszk viselése az iskola épületében a közösségi terekben (folyosó, mosdó) kötelező. A vizsgán a maszk viselése nem kötelező, de nagyon ajánlott. A vizsga befejezése után az épületet a lehető legrövidebb úton és idő alatt el kell hagyni.

 

Azon tanulók számára, akik 10.00 óráig nem foglalják el helyüket a számukra kijelölt teremben, nem áll módunkban a vizsgán való részvételt engedélyezni.

 

A vizsga időtartama: 2x45 perc a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünettel.

 

A felvételizők a következő felszerelést hozzanak magukkal: személyazonosításra alkalmas igazolvány  (diákigazolvány vagy személyi igazolvány), íróeszköz, vonalzó, körző, szögmérő, radír, illetve saját számológép kizárólag az ennek használatát engedélyező igazgatói határozattal rendelkezőknek.

 

Felvételi dolgozatok megtekintése: 2021. február 4-én 8.00-16.00 óráig. A megtekintésen lehetőleg készítsenek fényképet a dolgozatokról és a helységet minél gyorsabban hagyják el.

 

Jogorvoslati lehetőség: A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le iskolánkban. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

 

Az értékelő lapok átvétele: A megtekintés napján az értékelőlapokat mindenkinek átadjuk. Amennyiben a pontszám felüljavítás miatt módosításra kerül, úgy  a javított értékelőlapokért  kizárólag 2021. február 08-án 8.00-16.00 között lehet bejönni.

 

A vizsga helyszíne:

-Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium központi épülete; 2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

-Fáy András Általános Iskola épülete; 2151 Fót, Fáy András tér 1.

A pontos beosztásról az iskola honlapján tájékoztatjuk a felvételizőket.

 

A megtekintés és az átvétel helyszíne: Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium épülete;

2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

 

Kérjük, hogy a vizsga előtti hetekben kísérjék figyelemmel honlapunkat (http://www.fotinepmuveszeti.hu) , mert a pontos vizsgabeosztásról és az esetleges változásokról ott fogjuk Önöket tájékoztatni!

 

Minden tanulónak eredményes, jó vizsgát kívánok!

 

                                                                     Kaudersné  Madarász Zsuzsanna

                                                                                   intézményvezető

A beosztás innen tölthető le.

Teljes tartalom megtekintése...

Igazgatói levél 4.

2021-01-08

KEDVES DIÁKOK!

TISZTELT SZÜLŐK!

 

Az operatív törzs ajánlása alapján a középiskolás korosztály

2021. január 11-étől február 01-jéigváltozatlanul online

oktatásban folytatja tanulmányait.

Kérem, figyeljék a honlapot, a Kréta rendszerben és a digitális tanteremből érkező értesítéseket, mert január folyamán a szakgimnáziumban sort kerítünk kis csoportos gyakorlati oktatásra, a féléves osztályzatok megszerzéséhez osztályozó vizsgákra.

Ezek rendjét, időpontját az adott tanuló érintettségét ezeken az online fórumokon keresztül ismerhetik meg.

A félévig már csak néhány hét van. Kérem, hogy mindenki vegye komolyan a munkát!

Sok sikert és tartalmas tanulást kívánok.

 

Fót, 2021. január 08.

 

                                                                  Kaudersné Madarász Zsuzsanna

                                                                            intézményvezető

Teljes tartalom megtekintése...

Igazgatói levél 3.

2021-01-04

KEDVES DIÁKOK!

TISZTELT SZÜLŐK!

Elbúcsúztunk a 2020-as évtől és lassan véget ér a 2020/2021-es tanév első féléve is.

November 11-étől - a tavaszi időszakhoz hasonlóan - újra a digitális oktatás keretei között az otthonotokban kellett felkészülni, tanulni, a tantervi anyagot teljesíteni.

Köszönöm mindazoknak, akik ugyanolyan komolyan vették a napi munkát, mintha iskolai napi bejárással kellett volna a feladatokat megoldani.

Köszönöm a szülőknek is a segítséget, a nyugodt háttér- és a szükséges eszközök biztosítását, hogy ne maradjatok le a tananyaggal.

Sajnos voltak olyan diákjaink is, akik nem kapcsolódtak be a munkába, nem küldték be a feladatokat illetve nem vettek részt az online órákon.

Kérem, hogy januártól igyekezzen mindenki bekapcsolódni, hogy ne legyen probléma a féléves osztályzatok, eredmények megszerzésében.

Várhatóan január 11-étől már újra iskolai keretek között folytatjuk a tanévet. Újra vissza kell szokni a napi bejárásra, a napi számonkérésre, a folyamatos, kiegyensúlyozott munkára.

Mindannyiunk egészségének megőrzése érdekében felhívom a figyelmeteket a Házirendben, a Kréta rendszerben illetve a honlapunkon is korábban közzétett járványügyi eljárásrend betartására.

Elevenítsétek fel erre vonatkozó ismereteiteket, hogy zökkenőmentes, biztonságos legyen a tanév folytatása.

Remélem, hogy azok az erőfeszítések, amelyek a járvány legyőzésére irányulnak, belátható időn belül sikert eredményeznek és nekünk is lehetőségünk lesz a régi normális keretek között dolgozni.

Megtarthatjuk rendezvényeinket, versenyeinket, megünnepelhetjük ünnepeinket és nem kell az arcmaszk mögé bújnunk.

Addig is fegyelmezett, óvatos, egymás egészségére ügyelő magatartást várok el tőletek, ahogyan ezt a korábbiakban is megtettétek.

Kívánok nektek a jó egészség mellett eredményes tanévet és kiváló programokat!

Fót, 2021. január 04.

 

                                                                                   Kaudersné Madarász Zsuzsanna

                                                                                               intézményvezető

 

Kattintson ide az eredeti levél letöltéséhez.

Karácsonyi képeslap

2020-12-18

Teljes tartalom megtekintése...

Felvételi előkészítő

2020-11-03

Rajz és szakmai tárgyakból felvételi előkészítő tanfolyam indul

7-8. osztályos általános iskolai tanulóknak

Tisztelt Szülők!

Kedves Gyerekek!

2020. november 5-től rajz és szakmai tárgyakból felvételi előkészítő tanfolyamot tartunk a Fóti Népművészeti Szakgimnázium, Gimnázium és Technikum szervezésében,a fóti Vörösmarty Művelődési Házban.(2151, Fót, Vörösmarty tér 2.), ahová szeretettel várjuk az érdeklődőket, felvételizőket.

Maszk viselése kötelező, a járványügyi szabályoknak megfelelően szervezzük a foglalkozásokat.

A rendszeres tehetségfejlesztő, felkészítő foglalkozásokat 7-8. osztályosoknak ajánljuk, akik a népművészeti szakgimnázium, valamelyik választott képző- és iparművészeti, kézműves szakára tervezik továbbtanulásukat a jövő tanévekben. A rajzi alapok gyakorlása mellett, a jelentkezők megismerkedhetnek a különböző szakmákhoz kötődő tervezési alapokkal, eszköz- és anyagismerettel. A foglalkozásokat a művelődési házban a középiskola szaktanárai, művésztanárai tartják.

Időpontok: 2020. november 5-től – 2021. február 11-ig (a tanítási szünetek kivételével)

minden csütörtökön, 16-17.45 óráig.

2020. november 5., 12., 19., 26.,

2020. december 3., 10.,

2021. január 7., 14., 21., 28.,

2021. február 4., 11.

12 alkalom – támogatói díja: 12.000.- Ft / fő, amely két részletben is befizethető a helyszínen. Foglalkozásonként: 1000.- Ft/fő.

Anyagokat és eszközöket, a foglalkozásokon biztosítunk. 2B, 4B-s ceruzát, radírt, tolltartót kell hozni az órákra.

Kérjük, az első foglalkozásra a gyerekek (lehetőség szerint), otthoni rajzaikat (kb. 3db-ot) hozzanak magukkal!

Jelentkezés módja:Kitöltött, szülő által aláírt jelentkezési lappal a helyszínen, az első rajz előkészítőn, 2020. november 5-én. (A későbbi időpontban bekapcsolódó diákoknak a jelentkezési lapot az első alkalommal kell hozniuk.)

A jelentkezési lap innen tölthető le.

További információ kérhető telefonon vagy e-mailben:

Kissné Breczek Margit, Tel.: (+36) 30/ 244-20-93 vagy breczekmargit@gmail.comcímen.

Teljes tartalom megtekintése...

Felvételivel kapcsolatos információk

2020-10-20
Nyílt napra a vírus miatt nincs lehetőségünk. Ezért tekintsék meg az iskolánk felvételi lehetőségeiről készült rövid bemutatót. A szakmákról folyamatosan töltjük fel a bemutatkozó ppt-ket. Részletes információ a felvételi tájékoztatóban van.
 
Telefonon vagy emailben  folyamatosan rendelkezésre állunk.
Telefonok: művészeti vezető: 06302442093, intézményvezető 06302440896, titkárság 06302441922. email: fnmszki@gmail.com
 
A felvételi tájékoztató és az iskola bemutató előadásai a Felvételizőknek menüpontban vagy ide kattintva érhetőek el.
Teljes tartalom megtekintése...

Tankerületi nyelvi verseny

2020-09-25

Hungary and the Hungarians – Kreuz und quer durch Ungarn 

Ingyenes nyelvi verseny a Fóti Népművészeti Szakgimnázium, Gimnázium és Technikum szervezésében

versenykep

A versenykiírás ide kattintva érhető el.

Teljes tartalom megtekintése...

Járványügyi eljárásrend

2020-09-25

Tájékoztató a legfrissebb, intézményünkben 2020..október 1-jén hatályba lépő szabályokról

Intézményünkbe tanulóink és dolgozóink csak abban az esetben léphetnek be, ha a testhőmérsékletük nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket.

Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.

Az intézmény területére az intézmény tanulóin és dolgozóin kívül más személy nem léphet be.

Maszkviselési kötelezettség

Mindenki köteles az intézmény közösségi helységeiben orvosi maszkot illetve textil vagy más anyagból készült maszkot, olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Teljes tartalom megtekintése...

Járványügyi eljárásrend

2020-08-27

TÁJÉKOZTATÓ A 2020/2021. TANÉVBEN INTÉZMÉNYÜNKBEN

 A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

Különösen fontosnak tartjuk a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezését.

Szeptember elsején hagyományosan kezdjük meg a tanévet, de fel kell készülnünk a járvány elleni védekezésre és annak megelőzésére, továbbá kidolgoztunk egy eljárásrendet a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Operatív Törzs ajánlásának figyelembe vételével.

AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA:

A INTÉZMÉNYÜNKET KIZÁRÓLAG EGÉSZSÉGES, LÁZTALAN, A VÍRUS ÁLTAL OKOZOTT TÜNETEKET NEM MUTATÓ TANULÓ LÁTOGATHATJA!!!!

Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A SZÜLŐ KÖTELES AZ ISKOLÁT ÉRTESÍTENI, HA A GYERMEKNÉL KORONAVÍRUS-GYANÚ VAGY IGAZOLT FERTŐZÉS VAN.

A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, ajánlott, de nem kötelező. A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.

A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket a járványügyi előírások betartása mellett fogjuk megtartani, amiről még a későbbiekben tájékoztatjuk a szülőket.

Amennyire csak lehet, a kommunikáció e-mailben, illetve KRÉTA vagy a egyéb kommunikációs rendszeren keresztül fog történni.

A külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése az aktuális szabályok alapján lehetséges!

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN:

Amennyiben egy gyermeknél, fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről illetve gondoskodunk a szülő/gondvisdelő értesítéséről is, akinek felhívjuk figyelmét arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján kell eljárniuk!

A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza!

Kérünk minden tanulót, iskolahasználót, látogatót, hogy tartsa be az egészségügyi előírásokat, használja a kézfertőtlenítést, gyakori kézmosást, és kerülje a kapcsolatteremtés, üdvözlés korábban megszokott bensőséges módját, tartsa be az egészségügyi szabályokat egymás biztonsága érdekében.

 

Fót, 2020.08.26.                                Kaudersné Madarász Zsuzsanna

                                                                       intézményvezető

Teljes tartalom megtekintése...

Tájékoztató a Gólyanapokról

2020-08-11

2020. augusztus 25-én és 26-án szeretettel várjuk a leendő kilencedikes évfolyamos tanulókat ismerkedésre a gólyanapok keretein belül!

Augusztus 25-én, kedden gyülekező az iskolaépület előtt 9 órakor.

Megjelenés:

a 9. Ny (gimnáziumi) osztály tanulóinak PIROS,
a 9. A (táncos) osztály tanulóinak FEKETE,

a 9. B (kézműves) osztály tanulóinak FEHÉR,

a 9. C osztály (grafikus) tanulóinak pedig KÉK színű pólóban!  

Ezen a napon játékos feladatokkal, kincsvadászattal, vetélkedővel várjuk a diákokat. A program várhatóan 9-től 13 óráig tart.

 

Augusztus 26-án, szerdán ismét 9 órakor van a gyülekező az iskolaépület előtt.

A diákok Fejér Erika, Mayer Andrea és Paulóné Rausch Eszter tanárnők kíséretében rövid kiránduláson vehetnek részt a Fóti Somlyón vagy Kundra Ildikó tanárnő vezetésével kézműves foglalkozáson próbálhatják ki ügyességüket. A program szabadon választható és várhatóan 12 óráig tart.

A tankönyvosztás is ezeken a napokon zajlik a 9. évfolyam számára, ezért üres táskával is készüljenek a tanulók!

 

Minden kedves diákot szeretettel várnak a kilencedikes osztályfőnökök! J

Teljes tartalom megtekintése...

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK

2020-08-10

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK

 

2020.08. 25. Kedd:

Matematika  8.30 óra (írásbeli vizsgarész)

Magyar nyelv és irodalom 10.00 óra( írásbeli és szóbeli vizsgarész)

 

2020.08.26. Szerda: 8.30 (írásbeli és szóbelit vizsgarész)

Művészettörténet

Folklórismeret

Anyagismeret

 

2020.08.27. csütörtök 8.30 (írásbeli és szóbeli vizsgarész)

Történelem

Német nyelv

 

A megjelenés 15 perccel előbb kötelező.

Az írásbeli 60 perces, a szóbeli vizsga max. 15 perces.

A tétel kidolgozására 30 perc áll rendelkezésre.

Eredményhirdetés írásbeli vizsga estén (mat. kivételével) másnap.

Teljes tartalom megtekintése...

TANKÖNYVOSZTÁS

2020-08-03

Tankönyvosztás (8-14 óráig):

 • leendő 9. évfolyamos diákok számára: 20. augusztus 25-26. Gólyanapon (9.NY, 9.C, 9.A., 9.B)
 • felsőbb évfolyamos gimnáziumi osztályok (9.D, 10.D, 11.D, 12.D) számára: 2020. augusztus 27.
 • felsőbb évfolyamos kézműves osztályok számára: 2020. augusztus 26.
 • felsőbb évfolyamos táncos osztályok számára: 2020. szeptember 02.
Teljes tartalom megtekintése...

SZÜNIDEI TÁJÉKOZTATÓ

2020-06-29

ÜGYELETI NAPOK:

július 08., 8-12 óráig

július 22., 8-12 óráig

augusztus 05., 8-12 óráig

augusztus 19., 8-12 óráig

 

Javító- és osztályozóvizsga: 2020. augusztus 25-27.

A tantárgybeosztások a honlapon lesznek megtekinthetők augusztus 10. után.

 

Tankönyvosztás: Augusztus utolsó hetében, melynek pontos beosztását a honlapon tesszük közzé.

 

Ebédbefizetésa 7-es (gondnok) irodában: 2020. szeptember 01.

 

Első tanítási nap:2020.szeptember 01.,8-12 óráig. Megjelenés ünneplőben(fehér felső,sötét szoknya ill. nadrág):

Teljes tartalom megtekintése...

Beiratkozás

2020-06-17

Tisztelt Szülők!
 

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020/2021-es tanévben szeptember 1-jétől szakgimnáziumi keretek között képezzük a

                     - divatstílus- és jelmeztervező és a

                     - művészeti grafikus

szakokon beiratkozó tanulókat.

Kérem, hogy a tájékoztató levél átvételét a beiratkozáskor aláírásukkal igazolják.

 

                                                                                     Üdvözlettel:

                                                                       Kaudersné Madarász Zsuzsanna

                                                                                   intézményvezető

Teljes tartalom megtekintése...

Beiratkozás

2020-06-05

2020/2021. tanévi beiratkozással kapcsolatos tudnivalók

 

Értesítjük leendő 9. évfolyamos tanulóinkat a rendkívüli intézkedések keretében való beiratkozás menetéről:

 1. Online beiratkozás esetén (erre 2020.június 21-ig van lehetőség!!!)

A SZÜLŐ TEENDŐI

     A középfokú iskolába felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján az iskolába személyesen vagy elektronikus úton is beiratkozhat (10/2020. (V.29.) EMMI határozat 3. pontja).

       Az e-Ügyintézés felületén 2020. június 15-től megnyílik a lehetőség a szülők részére, hogy gyermekeik adatait, dokumentumait beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével. A középfokú intézmény által meghirdetett időpontig (iskolánkban 2020. június 21-ig) van arra lehetőség, hogy a szülők online módon küldjék be előzetesen a gyermek adatait az intézménybe.

    Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:

1.   A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületére, és ott kiválasztja a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) ügyet.

Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.

2.   A szülő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozásával belép a BKI felületre. Itt kitölti a - gyermek igazolványai alapján – a gyermek személyes adatait, lakcím adatait, a törvényes képviselők adatait, illetve a beiratkozáshoz szükséges adatokat.

Mindkét esetben a szülő a felületen kiválasztja az intézményt, ahová a gyermeke felvételt nyert. Az e-Ügyintézés felületén beltöltött/beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót.

Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer legenerálja a beiratkozási nyomtatványokat. A szülő megteheti, hogy az előnézet gomb segítségével letöltött dokumentumokat kinyomtatja, és az aláírt dokumentumok másolatát feltölti az e-Ügyintézés dokumentumok blokkjába, amely másolatok az adatokkal együtt kerülnek át az intézmény felületére.

Elektronikus jelentkezés esetén kérjük, hogy az általános iskolától kapott 8. év végi bizonyítvány elektronikus változatát a szülő mindenképpen töltse fel a KRÉTA e-Ügyintézés felületén.

Amennyiben a szülő által megadott adatok alapján a rendszer nem találja meg a tanulót a kiválasztott középfokú intézmény adatbázisában, akkor az e-Ügyintézés felületén egy üzenet jelenik meg a szülő részére, amely felhívja a figyelmet az adatok pontosítására. Amennyiben helyesen adta meg az adatokat, akkor a szülő vegye fel a kapcsolatot az érintett középfokú intézménnyel. A szülők / törvényes képviselők csak azon intézményben találják meg gyermekük adatait, ahová a gyermek felvételt nyert.

A beiratkozáskor történő személyes megjelenés esetén az eredeti, aláírt példányokat magával tudja vinni a szülő a középfokú intézménybe. Amennyiben nem tudja kinyomtatni a szükséges dokumentumokat, ebben az esetben a középfokú intézmény feladata ezt elvégezni, és a beiratkozáskor a szülő alá tudja írni.

Ha ezen lehetőséget választja, úgy a korábban kiküldött beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat és okiratok másolati példányait 2020. június 25-30-áig munkaidőben, 8-16 óráig juttathatják el az iskolába.

 

2.         Személyes megjelenés esetén

A járványügyi helyzetre és az egészségügyi előírások betartására való tekintettel - a tömeges megjelenés elkerülése érdekében – az alábbiakban ütemezzük a beiratkozást.

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS GIMNÁZIUMI BEIRATKOZÁS:  2020. JÚNIUS 22., 8-16 ÓRÁIG

SZAKGIMNÁZIUMI BEIRATKOZÁS: 2020. JÚNIUS 24., 8-16 ÓRÁIG

A beiratkozás az alábbi helyeken történik:

1. védőnő(oltási kiskönyv, egészségügyi állapotfelmérő átadása),

2.gondnok (szekrénykulcsok, étkezések, pólók igénylése),

3. osztályfőnök (kitöltött dokumentumok, szakértői vélemények átadása, általános iskolai       bizonyítvány felmutatása),

4.titkárság (NEK adatlap leadása).

 

A felvételt nyert diákoknak ezúton is gratulálunk és a felvételek napján mindenkit szeretettel várunk!

 

                                                       Kaudersné Madarász Zsuzsanna

                                                                       intézményvezető

Teljes tartalom megtekintése...

Tájékoztatás tanév hátralévő heteiről!

2020-05-26

 

Tájékoztatás és fontos információk a tanév hátralévő heteiről!

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

2020. június 2. és 2020. június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működik iskolánk, azonban egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások szervezhetők a tanulók számára felzárkóztatás céljából. (a 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelet alapján)

Azoknak a tanulóknak, akik nem teljesítették a digitális tanítás alatt a tanulmányi követelményeket illetve nem rendelkeznek megfelelő számú osztályzattal a tanév végi jegyek lezárásához, vagy bukásra állnak, az iskola biztosítja számukra a korrepetálást, felzárkóztatást vagy a hiányzó osztályzatok megszerzését célzó foglalkozást.

Ezek a foglalkozások a szaktanárral történő egyeztetés után, előre megbeszélt időpontban történnek.

Amennyiben a tanuló nem teljesíti a tanév követelményeit és nem osztályozható, abban az esetben osztályozó vizsgát kell tennie.

Üdvözlettel:

Intézményvezetés

Teljes tartalom megtekintése...

Igazgatói levél 2.

2020-04-06

Kedves Szülők és Diákok!

 

Eltelt három hét ebben a megváltozott világban, ahol összekeveredtek a szerepek. Az otthon vált az iskolává, a munkahellyé és a családi élet színterévé egyaránt. Szokni kell az új helyzetet, tanulni a szerepeket, s a megváltozott munkakörülményeket. Tanár és diák egyaránt együtt tanulja az új tanítási-tanulási módszereket. S a szülők is közelebb kerülnek a napi tanítási feladatokhoz, gyakorlathoz.

A három hét arra volt elegendő, hogy mindenki kialakította azokat az infokommunikációs eszközöket és módszereket, amelyekkel úgy véli, hogy eredményes lehet a munka, a lehető legkisebb veszteséggel tudjuk majd zárni az évet. Most az a feladat, hogy minden tanulóhoz megtaláljuk az utat és minden tanuló felismerje, hogy a hirtelen rászakadt önállóságot hogyan lehet a leghasznosabban, legeredményesebben teljesíteni. Nem könnyű, és a legnagyobb nehézséget az okozza, hogy az általunk megszokott perszonális eszközökkel nem tudjuk ezt segíteni. A józan ész, a felismert szükségszerűség most a legnagyobb erény és kincs. Újra éljük a felvilágosodás korát.

S ezen közben nem lehetünk nyugodtak, mert ezt a helyzetet egy számunkra még kevéssé ismert vírus idézte elő, amely igyekszik eluralni a világot. Aggódunk szeretteinkért, barátainkért, ismerőseinkért és önmagunkért.

De van megoldás, mint mindig.Az emberi elme, az évezredek alatt felhalmozott tudása, tapasztalata és az ember nagyon fontos tulajdonsága, az önfegyelem, a szabálytudat, az óvintézkedések betartása és betartatása környezetünkkel minden akadályt elhárít, minden nehézséget legyőz.

Mi most a feladatunk?Tudásunk legjavát adva teljesítsük a dolgunkat, a tanulást és ismerkedjünk meg elmélyülten az új digitális oktatás adta lehetőségekkel, aknázzunk ki belőle minden pozitívumot. Másrészt tanuljunk meg egy korlátozott világban is hasznosan, egészségesen, testi és szellemi képességeinket gyarapítva tölteni a napjainkat. S a végére hagytam, de talán a legfontosabb, hogy használjuk ki a helyzetet, hogy több időt tölthet együtt a család. Pótolni lehet a korábbi rohanó élet által elszalasztott beszélgetéseket, a közös játékot, programokat.

Átértékelődik a világ, amely elanyagiasodott és háttérbe szorította a személyes kapcsolatokat. Fedezzük fel újra ennek értékét, személyiségformáló szerepét.

A közeledő tavaszi szünetre és húsvéti ünnepekre kívánom, hogy mindenki találja meg a nyugalmat, a család adta örömöket és a barátságokban a biztonságos kapcsolatokat. Virtuális világban virtuális locsolkodás, de ezzel is egymás egészségére vigyázunk.

Kellemes kikapcsolódást, de maradjatok/maradjanak otthon!!!

 

Fót, 2020.04.06.                                            Kaudersné Madarász Zsuzsanna

                                                                                   intézményvezető

Teljes tartalom megtekintése...

Igazgatói levél

2020-03-24

KEDVES SZÜLŐK ÉS DIÁKOK!

 

 

Még csak egy hét telt el, de gondolom mindenkinek örökkévalóságnak tűnik ez a hét.

Megfosztódtunk:

 • a természetes közegünktől, az iskolától,
 • szülőként attól a ténytől, hogy napközben a gyerek jó helyen van, gondoskodnak biztonságáról, szellemi épüléséről,
 • a diákok attól, hogy társaikkal élvezzék a diákélet terhei mellett az örömöket, barátságokat, a bimbózó diákszerelmeket.

 

A pedagógusok, akiknek a munkája szorosan a közvetlen tanár-diák kapcsolatra épül, megfosztódtak természetes közegünktől, a szó szerinti azonnali reakciókra épülő perszonális kapcsolattól, ahol egy-egy mozdulatból, tekintetből azonnal lehet látni, hogy el tudták-e juttatni a gyerekekhez a tananyagot, értik-e, gondolatokat ébresztettek-e.

 

Olyan ez, mintha a művészeknek üres padsorok előtt kellene nap mint nap előadást tartania, nem látva a közönség reakcióját, s az éltető taps is elmarad.

 

Egész évben ment a harc, hogy a digitalizmus világában a gyerekek kevesebbet használják a telefont, a digitális eszközöket és inkább menjenek ki a természetbe, szakadjanak le a világhálóról.

ÉS MOST MEGFORDULT A VILÁG!

 

Pedagógus és diák egyaránt otthon van és csak ezekkel az infokommunikációs eszközökkel tudja a munkáját végezni.

Bebizonyosodott, hogy ezek nélkül az eszközök nélkül egy ilyen sajátos helyzetben teljesen ellehetetlenülnénk és bezárulna a világ.

Én naponta bent vagyok a szinte üres iskolában, néhány munkatársammal. Olyan, mint egy fantomépület, amiből hiányzik az élet. A két legfontosabb elem a diáksereg és a tanár kollegák.

1 hét telt el, egy örökkévalóság, s még több hétre kell számítanunk ebben a helyzetben.

 

Köszönetem fejezem ki a diákoknak, szüleiknek és a tanár kollegáimnak, hogy egyik napról a másikra használják a távoktatás eszközeit a közismereti és a szakmai elméleti és gyakorlati oktatásban egyaránt. Gyakorlatilag 1 hétvégén kellett felrúgnunk több évtizedes gyakorlatunkat egy ismeretlen újra.

 

Nem tudnánk ezt megtenni, ha egy kollegánk nem készítette volna elő számunkra a lehetőséget. A tanév kezdete óta építette az iskola Google Classroom rendszerét, tartott továbbképzést a kollegáinknak, és egyik napról a másikra rá tudtunk állni.

 

Az iskola összetettsége miatt más tanítási felületeket is használunk, és a legfontosabb általános információkat a feladatokkal kapcsolatban a Kréta felületen biztosítjuk.

 

Köszönöm a tanár kollegák szinte éjt-nappallá tevő munkáját, hogy lelkesen igyekeznek megfelelni a kihívásoknak, és erőt- segítséget adnak egymásnak, diákjaiknak.

 

Köszönet azoknak a technikai, adminisztratív dolgozóknak, akik nap mint nap bejárnak és biztosítják az épület és az ügymenet biztonságos működését.

 

Köszönöm a diákoknak a lelkesedést, a pozitív hozzáállást, a tenni akarásukat és sok esetben azt a szakmai segítséget,  amivel a digitális eszközhasználatot segítik tanárainknak.

 

Köszönöm nem utolsó sorban a szülőknek, akik ebben a nehéz helyzetben segítőkészek, holott sokaknak az egzisztenciális léte került veszélybe.

 

KÖSZÖNJÜK AZ EGYMÁST SEGÍTŐ FELAJÁNLÁSOKAT!

 

Bajban ismerszik meg, hogy mit ér az ember. Én Örülök, hogy ennyi jó emberrel vagyok körülvéve!

 

A tavaszi szünet a tervezett időpontban lesz, és addig egészen biztosan ez a rendszer fog megmaradni.

Hogy ezután hogyan alakul, majd később dől el. Mindenesetre készülünk az érettségire, a szakmai vizsgára és az eredményes tanév befejezésére.

 

Kérek kitartást, maradjon meg ez a lelkesedés, de elsősorban azt kérem:

 

MINDENKI VIGYÁZZON MAGÁRA, SZERETTEIRE!!!

 

Köszönöm még egyszer az együttműködést és a munkákat segítő tapasztalatokat, az ötleteket várjuk továbbra is.

 

Fót, 2020. március 24.

 

                                                                 Kaudersné Madarász Zsuzsanna

                                                                                intézményvezető

Teljes tartalom megtekintése...

Google Classroom belépés

2020-03-17

Kedves Szülők, kedves Diákok!

A távoktatási felületet az alábbi linkeken tudják elérni:

közvetlen link a Tanteremre:

 
de lehet a
 
https://www.fnm.hu is és onnan egy kattintás a Tanterem.
 
Csak a saját, iskolai email címmel érhető el minden funkció.
Teljes tartalom megtekintése...

Tanszerek elhozatala

2020-03-14

Holnap, március 15-én 13-17 óra között ki lesz nyitva az iskola és a gyerekek elvihetik a tankönyveiket, felszerelésüket13-14 óra között a 11-12 -13. és I-II. szakgimnáziumi osztályok, 14-15 óra között a 9-10. szakgimnázium, 15-16 óra között a 9ny, 9d és a 11 d, 16-17 között a 10.d és 12.d mehet a cuccaiért. A szakgimnáziumnak kell hamarabb menni, mert a kollégisták utaznak haza.

A kollégisták ma 14 és 15 óra között is jöhetnek, nyitva lesz az iskola!

Teljes tartalom megtekintése...

Felvételi előzetes sorrend

2020-03-13
Kedves Felvételizők!
 
A táblázat fülein kód szerint megtaláljátok a felvételre javasoltakat a pontszámok alapján sorrenddel megjelölve, továbbá a nem javasoltakat az adott szakra.
Aki több szakra is jelentkezett, és megfelelt több szakon is, a  győri jelentkezési lapján az általa jónak és reálisnak tartott jelentkezési sorrendet alakítsa ki. Ahol sokadik helyen áll, ott vélhetően csak az első körös jelölésben juthat be.
 
Akiknek a felvételi rajza alapján felajánlottunk más szakot, a pontszáma alapján ide besoroltuk és ha élni szeretne a lehetőséggel, a módosításkor írja be a  győri listába azt a tagozat kódot is.
 
Mindenkinek sok sikert és szerencsés beiskolázást kívánunk.
 
Várunk benneteket a 2020-21-es tanévben
 
Teljes tartalom megtekintése...

Fontos közlemény

2020-03-13
Figyelem!
 
A kormány úgy döntött, hogy hétfőtől 2020. március 16-tól határozatlan időre az oktatási intézményekben országosan áttérünk a digitális oktatásra.
A diákok nem jöhetnek be az iskolába.. A tanárok digitálisan adják le a tananyagot. A részleteket később közöljük a kormányrendeletek ismeretében.
Kérem, hogy mindenki figyelje a honlapunkat és a digitális kapcsolattartásban adjuk a fontos információkat.
 
Kérek mindenkit, hogy az otthoni távoktatásban folymatosan készüljön annak érdekében, hogy a tanéve eredményes legyen!!!!!!
 
Kaudersné Madarász Zsuzsanna
intézményvezető
Teljes tartalom megtekintése...

Szóbeli felvételi vizsgabeosztás

2020-02-28
 
Gyülekezés:a kézműves és a táncos tagozatra jelentkezőknek: 7.30-8.00-ig.
 
A nyelvi előkészítősöknek a táblázatban megadott időpont szerint.
 
FONTOS TUDNIVALÓ: A 2020. 03. 04-én (szerda), 12 órától kézműves szakra beosztottak orvosi vizsgálata 10.30-tól kezdődik a rajzteremben.
 
 

A szóbeli felvételi beosztás letölthetéséhez kattinson ide.

Teljes tartalom megtekintése...

Felvételi információk - szakmai alkalmassági és sz

2020-02-02

A tájékoztató innen letölthető

Teljes tartalom megtekintése...

Művésztanár kiállítás

2020-01-18

Teljes tartalom megtekintése...

Felvételi

2020-01-08

 

TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONTI FELVÉTELI VIZSGÁRÓL

 

A központi írásbeli vizsgák időpontjai:

– írásbeli vizsga: 2020. január 18-án 10.00 órától,

– a pótló írásbeli vizsga: 2020. január 25-én 14.00 órától

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin nekik fel nem róható alapos ok miatt (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség, stb.) nem tudtak részt venni. A pótló írásbeli vizsgát az a tanuló kezdheti meg, aki a vizsga megkezdése előtt a hivatalos pecséttel ellátott igazolást átadja a teremfelügyelőnek.

 

Kérjük, hogy az írásbeliről való hiányzás esetén iskolánkat a  27-359607/11-es telefonszámon értesítse a hiányzás okának tisztázása és a pótló vizsga részleteinek egyeztetése miatt!

Az írásbeli vizsga terembeosztása a földszinti hirdetőtáblán az adott vizsganapon 9 órától tekinthető meg.

 

A tanulóknak a regisztráció és az eligazítás miatt az írásbeli vizsga megkezdése előtt legalább 30 perccel, azaz legkésőbb 9.30-ig kell megjeleni a vizsga helyszínén.

 

Azon tanulók számára, akik 10.00 óráig nem foglalják el helyüket a számukra kijelölt teremben, nem áll módunkban a vizsgán való részvételt engedélyezni.

 

A vizsga időtartama: 2x45 perc a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünettel.

 

A felvételizők a következő felszerelést hozzanak magukkal: személyazonosításra alkalmas igazolvány  (diákigazolvány vagy személyi igazolvány), íróeszköz, vonalzó, körző, szögmérő, radír, illetve saját számológép kizárólag az ennek használatát engedélyező igazgatói határozattal rendelkezőknek.

 

Felvételi dolgozatok megtekintése: 2020. január 30-án 8.00-15.00 óráig

 

Jogorvoslati lehetőség: A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le iskolánkban. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

 

Az értékelő lapok átvétele: kizárólag 2019. február 04-én 8.00-16.00 között.

 

A vizsga, a megtekintés és az átvétel helyszíne: Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium épülete: 2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

 

Minden tanulónak eredményes, jó vizsgát kívánok!

 

Kaudersné Madarász Zsuzsanna

intézményvezető

Teljes tartalom megtekintése...

Adománygyűjtés

2019-12-20

Kedves NÉPMŰVÉSZETISEK!

 

A karácsonyi adománygyűjtés csupán egy hirtelen jött kezdeményezésnek indult. Egyikünk sem gondolta, hogy ennyi segíteni vágyó fiatal van a soraitok/soraink között. Nap nap után nem győztük üríteni A DOBOZt, mert folyton tele volt. Az akció kezdetén meghirdetett „bármi” értelmet nyert. Sokkal kreatívabbak voltatok, mint a szervezők, mert jobbnál jobb ajándékok gyűltek össze.

A teljes tartalom megtekintéséhez kérjük kattintson ide.

Teljes tartalom megtekintése...

Kellemes Ünnepeket Kívánunk!

2019-12-14

Teljes tartalom megtekintése...

Ajándékgyűjtés

2019-12-05

Segítsünk magunkon!

 

Karácsony közeledtével mindannyian az ünnepre, a meghitt családi vacsorára, a szeretetre, az ajándékokra gondolunk. Szerencsére iskolánkban csak keveseknek jut eszébe az, hogy mit fogunk enni december végén, mert a családi kassza már addigra kiürül. Nekik a karácsony egyértelműen a szeretet, ami próbálja feledtetni a nélkülözést. Nem várnak ajándékot, hiszen arra biztosan nem tud áldozni a család…

Nekik próbáljunk segíteni, hogy a földi javakból is részesüljenek a szeretet ünnepén.

Ha van egy tábla csokid, néhány szem szaloncukrod, esetleg az osztálykarácsonyra sütöttél sütit, s 3-4 darabot felajánlanál, akkor segíts rászoruló diáktársadon. Hidd el nagyon kellemes érzés járja át a tested ilyen jótékony cselekedet után. Adni sokszor nagyobb öröm, mint kapni. S mindezt úgy tehetnéd, hogy biztos lehetsz benne, hogy a felajánlásod az arra tényleg rászorulókhoz jut el.

A suli bejáratánál elhelyezünk egy nagy dobozt, amelybe belerakhatsz „valamit”, aminek úgy gondolod, hogy egy korodbéli örülne. Ez lehet egy könyv, egy csoki, egy tusfürdő, vagy bármi, de tényleg. Ha szeretettel adod, akkor biztosan örülni fog az, aki kapja. Ebbe a dobozba gyűjtjük az adományokat december 18-ig (szerda), majd szerdán becsomagoljuk, s pénteken átadjuk.

Kérlek segíts te is!

 

Ajándékgyűjtés a saját diákjainknak

december 18-ig az aulában!

Teljes tartalom megtekintése...

Álláshirdetés

2019-12-04

A Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium felvételt hirdet takarító (kisegítő dolgozó) munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (heti 40 óra)délutáni munkarend

A munkavégzés helye: 2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az iskola épületének tisztán tartása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: legalább 8 általános, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó iratok, igazolások: fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal

Jelentkezni lehet: Elektronikus úton Kaudersné Madarász Zsuzsanna részére a fotsze@gmail.com e-mail címen keresztül, vagy személyesen az iskolában.

Telefonon felvilágosítást ad Straub Ferenc gondnok, tel: 06302392911

Teljes tartalom megtekintése...

Fogadóóra

2019-11-08

Iskolánkban hétfőn (2019.11.11-én) 16-18-ig fogadóórát tartunk.

Teljes tartalom megtekintése...

NYÍLT NAPOK AZ ISKOLÁBAN

2019-10-22

2019. október 24., csütörtök, 8-12 óráig

2019. november 12., kedd, 8-14 óráig

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, iskolánk, a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium nyílt napjaira!

Cím: 2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

Tel.: 06-27-359-607

E-mail: nmszki@freemail.hu

(Megközelíthető: távolsági Volán buszokkal a „Gyermekváros” vagy „Munkácsy utca” megállóig, a Károlyi Gyermekközponton belül. Parkolás személyautóval a Gyermekvároson belül 200.- Ft parkolási díj befizetésével, a főportán való behajtással történhet.)

A nyílt napok programja:

 • 7.00-8.00-ig: gyülekező az első aulában.

Igazolások megírása és átvétele a titkárságon.

A programra előzetesen NEM kell regisztrálni, telefonon vagy e-mailben NEM kell bejelentkezni.

 • 8.00-8.50-ig (és igény esetén 9.00-9.50-ig:felvételivel kapcsolatos általános tájékoztatók. Felmerülő kérdések és válaszok a felvételi eljárással, a néptánc és a rajz-szakmai alkalmasságival és az idegennyelvi gimnáziumi szóbeli meghallgatással kapcsolatban.

Első aula 2-es terem: néptáncos tájékoztató, grafika, divat-, jelmez- és díszlettervező, festő, textilműves és kerámiaműves szakok iránt érdeklődőknek (Kissné Breczek Margit, Taba Csaba művészeti vezetők)

Első aula 6-os terem: gimnáziumba, angol, német és francia nyelvi előkészítő évfolyamra jelentkezőknek (Cseri-Matus Csilla intézményvezető helyettes)

 • 9.00-12.00-ig: szakmai műhelyek és rajztermek látogatása több induló csoportban.A látogatók betekintést nyerhetnek a különböző szakok (grafika, divat-, jelmez- és díszlettervező, festő, textilműves és kerámiaműves szakok) műhelyeibe, rajztermeibe, szakmai életébe. A műhelyekben a szaktanárok rövid tájékoztatót tartanak az ott folyó munkáról, szakmai követelményekről. Az iskolai folyosó galériában tanulóink alkotásaiból rendezett kiállítás látható.
 • Délelőtt 9 órától idegennyelvi angol, német és francia bemutató órákat tartunk, ahová szeretettel várjuk a gimnáziumi osztályba jelentkező leendő diákjainkat! Kérjük, az idegennyelvi órák kezdése előtt negyedórával a tájékoztató során megadott teremhez jöjjenek a látogatók.
 • Néptánc szakon bemutatókkal készülünk, és november 12-én, 13 órakor közös táncházzal zárjuk a programokat.

További információ kérhető e-mailben, az nmszki@freemail.hu címen és a titkársági telefonon a 06-30-244-1922 számon hétköznapokon 8-16 óráig.

A nyílt napok ideje alatt az iskola melletti büfé üzemel.

Rajz- és szakmai felvételi előkészítő indul az iskolában, 2019. november 7-től, 16-18 óráig.A kitöltött, szülő (gondviselő) által aláírt jelentkezési lapot a tanuló az első foglalkozásra hozza magával! A foglalkozásokat 7-8. osztályos tanulóknak javasoljuk. A felvételi rajz- és szakmai előkészítőket a tanítási szünetek kivételével minden csütörtökön tartjuk, 2020. február 6-ig. Az előkészítő a 7-8. osztályosoknak ingyenes.

További részletes információ telefonon: Kissné Breczek Margittól, a (+36) 30 /244-23-68-as telefonszámon kérhető.

Teljes tartalom megtekintése...

Felvételi előkészítő

2019-10-07

Rajz és szakmai tárgyakból felvételi előkészítő tanfolyam indul 7-8. osztályos általános iskolai tanulóknak

Tisztelt Szülők!

Kedves Gyerekek!

2019. november 7-től rajz és szakmai tárgyakból felvételi előkészítő tanfolyamot tartunk a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium rajztermeiben(2153, Fót, Vörösmarty tér 2., Károlyi Gyermekközpont területén), ahová szeretettel várjuk az érdeklődőket, felvételizőket.

A rendszeres tehetségfejlesztő, felkészítő foglalkozásokat 7-8. osztályosoknak ajánljuk, akik középiskolánk, valamelyik választott képző- és iparművészeti, kézműves szakára tervezik továbbtanulásukat a jövő tanévekben. A rajzi alapok gyakorlása mellett, a jelentkezők megismerkedhetnek a különböző szakmák felvételijéhez kötődő tervezés folyamatával, eszköz- és anyagismerettel. A rajzi felkészülés mellett, segítünk összeállítani az otthoni munkákból készülő mappát is. A foglalkozásokat a középiskola szaktanárai tartják.

Időpontok: minden csütörtökön, 16-18 óráig(a tanítási szünetek kivételével),

2019. november 7-től – 2020. február 6-ig.

Rajz és szakmai tárgyakból az előkészítő tanfolyam ingyenes!

Anyagok és eszközök, amit a foglalkozásokra hozni kell:

20 db A/3-as dipa (fehér műszaki rajzlap); B, 2B, 4B-s grafitceruzák; A/3-as rajzmappa, radír, hegyező, papír ragasztószalag, rajztábla (modelltárgyakat biztosítunk, rajztáblákat korlátozott számban tudunk adni az órák során).

Kérjük, az első foglalkozásra a gyerekek (lehetőség szerint), otthoni rajzaikat (kb. 3db-ot) hozzanak magukkal!

Jelentkezés módja:Kitöltött, szülő által aláírt jelentkezési lappal a helyszínen, az első rajz előkészítőn, 2019. november 7-én. (A későbbi időpontban bekapcsolódó diákoknak a jelentkezési lapot az első alkalommal kell hozniuk.)

További információ kérhető telefonon vagy e-mailben: Kissné Breczek Margit, Tel.: (+36) 30/244-23-68 vagy 30/995-24-69, breczekmargit@gmail.comcímen.

Jelentkezési lap letöltése.

Teljes tartalom megtekintése...

Nyelvi verseny

2019-10-05

Iskolánk, a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium ”Hungary and the Hungarians” címmel angol,  Kreuz und quer durch Ungarn” címmel német nyelvi versenyt hirdet a Dunakeszi Tankerületi Központhoz tartozó települések iskolái számára. Állami és egyéb fenntartású iskolák is jelentkezhetnek. A versenyen az általános iskolák 7-8. osztályos és a középiskolák 9-10. évfolyamára járó diákjai vehetnek részt.

Ebben a tanévben a vetélkedő konkrét témája a DUNAKANYAR.

Az idei verseny is két fordulóból fog állni. A maximum 4 fős csapatok jelentkezését október 14-ig várjuk.

Jelentkezni és további információt kapni a hajosi.melinda@fnm.hu e-mailcímen lehet.

Teljes tartalom megtekintése...

Nyílt nap

2019-09-28
Tisztelt Érdeklődő Diákok és Szülők!!!!!!
 
Tájékoztatjuk önöket, hogy az iskola 2020-21-es tanévre is meghirdeti a már meglévő szakgimnáziumi szakjait és a gimnázium angol és német nyelvi előkészítős osztályát.
 
Nyílt napokat 2019. október 24-én és november 12-én tartunk 8-12 óra közötti időben. A novemberi időponthoz egy táncház program is kapcsolódik 13 órától, amelyet a Fóti Művelődési Házban tartunk és minden, a nyílt napon résztvevő vagy a néptánc iránt érdeklődő 7. és 8. osztályos fiatalt szívesen látunk, várunk. 
 
Részletes beiskolázási tájékoztatót október második hetében teszünk közzé, amikorra megismerjük a szakképzésben várható pontos változásokat, ami a technikumi képzés beindítására vonatkozik.
 
Kaudersné Madarász Zsuzsanna
intézményvezető
Teljes tartalom megtekintése...

Külföldi utazás

2019-09-28
A 9. és 11. osztályos gimnáziumi tanulók idegen nyelvi tanulására vonatkozóan kérjük a kedves szülőket, hogy olvassák el az utazás feltételeire vonatkozó körlevelet, töltsék ki a nyomtatványt, hogy egyénileg, a család szervezésében vagy csoportosan szeretnék, hogy gyermekük részt vegyen az angol vagy német nyelvű külföldi utazásban. 
A kitöltött nyilatkozatot az osztályfőnököknek 2019. október 7-ig kérjük megküldeni.
Az igények birtokában fogunk adatot szolgáltatni a Tempus Közalapítvány felé, akik a megbízottak a programmal kapcsolatban. Az igények és a lehetőségeink birtokában tudjuk majd azt is eldönteni, hogy az iskola hány csoport kiutazását tudja segíteni arra vállalkozó pedagógussal, s aszerint pályázzuk meg 2020-as kiutazással a felkínált célállomásokat.
Tehát most várjuk az önök nyilatkozatait az október 7-ei határidőre.
 
 
Kaudersné Madarász Zsuzsanna
intézményvezető
Teljes tartalom megtekintése...

III. Globális klímasztrájk - Budapesten

2019-09-18

Iskolánk tanulóival ismét részt szeretnénk venni a Globális Klímasztrájk rendezvényén.

Az esemény időpontja: 2019. szeptember 27. (péntek) 10-14 óra.

10 órakor a Clark Ádám térről vonulunk a Kossuth térre.

Az iskolába érkezőkkel 8 órakor indulunk a fóti vasútállomásra, ahol a 8 óra 30 perces vonattal utazunk a Nyugati-pályaudvarra.

A Nyugati-pályaudvaron 9 órakor az elektromos jegypénztáraknál találkozunk a máshonnan érkezőkkel.

Innen az M3-as metróval a Deák térre, majd a 16-os villamossal a Clark Ádám térre megyünk.

Vissza a Kossuth tértől gyalog, majd a Nyugati-pályaudvarról a 15 órakor induló vonattal érkezünk.

Kiskorú tanuló esetén írásos szülői engedélyt kérünk, a mayerandi0112@gmail.com címre.

Kérjük azt is jelezzék, hogy a kísérő tanár elengedheti-e a tanulót Budapesten.

 

Mayer Andrea

szervező tanár

Teljes tartalom megtekintése...

Elektronikus ügyintézés

2019-09-10

Elektronikus ügyintézés

 

Intézményünkben – csakúgy, mint az összes köznevelési intézményben – március 1-től elindult az e-Ügyintézés. A Köznevelési Állami Fenntartóinak Folyamategységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) projekt keretében jelenleg 18 féle ügyet lehet intézni elektronikusan.

Gondviselőként az e-Ellenőrző menüsorában található az @ e-Ügyintézés menüpont, melyre kattintva a program átirányít az e-Ügyintézés nyitófelületére.

Itt kell kiválasztani a megfelelő menüpontot, és kattintásra indul az ügy intézése.

Jelenleg négyféle ügycsoportban lehet kezdeményezni e-Ügyintézést:

 • BEIRATKOZÁS ügycsoport
 • KIIRATKOZÁS ügycsoport
 • TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS ügycsoport
 • BIZONYÍTVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS ügycsoport

Az iskolával jogviszonyban lévő tanulók gondviselőit leginkább a tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés érintheti. Ebben az ügycsoportban – többek között – lehetőség van a tanulói mulasztások igazolására, osztály vagy tanulói csoport változtatási kérelem benyújtására, illetve tanulói felmentést vagy mentességet is itt lehet kezdeményezni.

Bővebb felvilágosítást az e-Kréta Tudásbázisában, a oldalon olvashatnak.

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760714

 

Kérjük Önöket, használják bátran az e-Ügyintézés adta lehetőségeket!

 

                                                                           az intézmény vezetése

 

 

Az elektronikus ügyintézésről a tájékoztató ITT tölthető le.

Teljes tartalom megtekintése...

Otthon az erdőben

Egyesületünk

ECDL Vizsga

ECL Nyelvvizsga