Fóti Népművészeti Szakgimnázium, Gimnázium és Technikum

KEDVES TOVÁBBTANULNI VÁGYÓ DIÁKOK!

nyelvi előkészítős

gimnáziumi képzés

- angol nyelvi csoporttal          

belső kód: 02

- német nyelvi csoporttal             

belső kód: 03

 

A gimnáziumi oktatás 1+4 éves képzés keretében zajlik. A 9. ( NYEK) évfolyamon nyelvi előkészítő képzés folyik angol és német nyelvi csoporttal. A 9. NYEK évfolyamon tanulóink 15 órában tanulják a fő nyelvet, 3 órában a második idegen nyelvet – ugyancsak angolt vagy németet.

Tanulóinknak lehetőségük van nyelvvizsgát tenni helyben, létrehoztuk az ECL nyelvvizsga központot az intézményünkben. 2012 tavaszától lett intézményünk ECL nyelvvizsga hely, ahol alap-, közép-, felsőfokú nyelvvizsgát tehetnek angol és német nyelvből.

A szakközépiskolai osztályokban heti 4 órában tanulják diákjaink az angol vagy német nyelvet.

A gimnáziumi osztályokban felsőbb évfolyamokon francia nyelv is választható.

Az elmúlt évek során diákjaink 60 -75%-a (gimnázium) sikeres nyelvvizsgá(ka)t tett. Szakközépiskolai tanulóink is egyre nagyobb számban követik ezeket az eredményeket.

A nyelvi előkészítő évfolyamon folyó idegen nyelv - oktatás általános célja, hogy a középiskolát elvégző fiatalok közül minél többen magas szintű, használható nyelvtudással hagyják el a közoktatást. A nyelvtanulásra szánható év lehetőséget ad a különböző háttérrel érkezők tudásának összehangolására és intenzív fejlesztésére. Ezen túl, megfelelő alapot adhat ahhoz, hogy a jövőben a felsőoktatás a szaknyelvi képzés terévé váljon, és mindenki egyenlő eséllyel indulhasson a hazai és nemzetközi munkaerőpiacon. Közvetlen célja, hogy a 9. évfolyamon tanulók intenzív nyelvtanulási keretek között idegen nyelv(ek)ből olyan használható tudáshoz jussanak, amelynek birtokában tanulmányaik végén sikerrel tehetnek emelt szintű nyelvi érettségi vizsgát.

A tanítás-tanuláson kívül sok érdekes programot kínálunk diákjaink számára minden évben.

Emelt szintű nyelvórákat és fakultációs órákat tartunk, diákjaink részt vesznek az OKTV-n és más országos versenyeken. Kirándulásokat szervezünk bel-és külföldön, filmklubot működtetünk és számos más hasznos és izgalmas programjaink vannak.


Otthon az erdőben

Egyesületünk

ECDL Vizsga

ECL Nyelvvizsga