Fóti Népművészeti Szakgimnázium, Gimnázium és Technikum

Közzétételi lista

KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

 

 

1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót ld. külön dokumentumban.

 

2. Abeiratkozásra meghatározott idő a Tanév eseményei című dokumentumban olvasható. Az engedélyezett osztályok-csoportok száma: 17 osztály engedélyezve van.

 

3. Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke:

Fenntartó által adható kedvezmény:

Jogosultság:

Igénylési feltételek:

Az állami fenntartó csak szükség esetén számolja ki a fajlagos költségeket.

Nincs adatunk.

 

4. Afenntartónak az intézmény munkájával összefüggő értékelése nyilvános megállapításai és ezeknek az ideje: nem volt.

Állami Számvevőszéki ellenőrzés eredményei: nem volt vizsgálat.

 

5. Intézményünk nyitva tartásának rendjét lásd a Szervezeti és működési Szabályzat fejezetében, a rendezvényterv a Tanév eseményei független

dokumentumban olvasható.

 

6. ASzervezeti és működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai programa honlapon a Dokumentumok/Intézményi dokumentumok rovatban található meg.

 

7. Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok és munkakör szerint:

 

 

Egyetemi végzettség

Főiskolai végzettség

Felsőfokú végzettségű szakoktató

Közép fokú végzettségű szakoktató

 

 

 

 

 

Igazgató

 

 

1

 

 

 

Igazgatóhelyettes

 

 

1

1

 

 

Szakmai oktatás vezető-műsz.vez

 

1

 

1

 

 

Gyógypedagógus

 

 

1

 

 

Szakos tanítást végző

 

22

 

3

 

 

Gyakorlati oktatást végző

11

 

5

 

 

1

1

 

Összesen:

 

36

 

11

 

1

 

 

1

 

8.      Nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképesítése

 

Egyetemi végzettség

Főiskolai végzettség

Felsőfokú végzettségű szakoktató

Közép fokú végzettségű szakoktató

ifjúságvédelmi felelős

1

 

 

 

 

könyvtáros

 

1

 

 

gyógytestnevelő

1

 

 

 

fejl.gyógypedagógus

 

1

 

 

pszichológus

 

 

 

 

iskolatitkár

 

 

 

1

rendszergazda

1

 

 

1

 

9.      Országos mérés-értékelés eredményeit a kompetenciamérések tartalmazzák

 

matematika

szövegértés

 

 

országos

iskolánk

országos

iskolánk

2010.- SZKI

1599

1579 (1547,1606)

1612

1666 (1637,1693)

2010.-gimnázium

1696

1553 (1502,1605)

1735

1662 (1605,1710)

2011. - szki

1635

1595(1554,1629)

1617

1613(1574,1655)

2011. -gimnázium

1635

1682(1627,1729)

1617

1674(1619,1733)

2012.- szki

1616

1574(1525,1612)

1592

1610(1564,1651)

2012.-gimnázium

1727

1634(1573,1691)

1706

1639(1578,1692)

2013.-szki

1640

1594(1545,1642)

1620

1619(1566,1661)

2013.gimnázium

1640

1581(1507,1656)

1620

1633(1583,1707)

2014. szki

1631

1572(1510,1628)

1597

1544(1488,1601)

2014. gimnázium

1631

1555(1480,1621)

1597

1626(1542,1698)

2015. szki

1645

1564 (1513,1618)

1601

1544 (1496,1596)

2015. gimnázium

1645

1607 (1542,1676)

1601

1605 (1537,1667)

2016. szki

1641

1559(1495-1624)

1610

1608(1536-1655)

2016. gimnázium

1641

1678(1617-1730)

1610

1590(1524-1659)

2017. szakgimnázium

1647

1580(1549,1629)

1613

1609(1568,1655)

2017. gimnázium

1647

1617(1548,1686)

1613

1589 (1534,1645)

2018. szakgimnázium

1647

1551(1490;1615)

1636

1602(1511;1679

2018. gimnázium

1647

1660(1580;1730)

1636

1659(1591;1726

2019. gimnázium

1670

1701 (1624;1768)

1661

1676 (1600;1736)

2019. szakgimnázium

1670

1635 (1598;1693)

1661

1686 (1644;1716)

             

 

 

 

 

 

10./   Lemorzsolódás kockázatát jelző mutatók alakulása az intézményben:

 

  • 2019/20-as tanévben az összlétszámhoz /ld. 383fő/ viszonyítva az évismétlők

aránya: 0,78 %

  • Az előző tanévben az összlétszámhoz viszonyítva a 250 óránál többet hiányzó tanulók aránya: /ld. 383/ 0,26 %
  • A 2019/20-as tanévben 5, a tanév végén 10 tanuló kiiratkozott.

 

11./   Továbbtanulási általános iskolai mutatók: iskolánkat nem érinti.

 

12./   Érettségi vizsgák átlageredményei:

                 

2015/2016. tanév           3,61

2016/2017. tanév           3,47

2017/2018. tanév           3,43

2018/2019. tanév             3,64

2019/2020. tanév            3,48

 

13./   Szakképzésben résztvevő iskolánkban végzettek nyomon követése:

         A végzős diákok vonatkozásában nem rendelkezünk pontos adatokkal. Elsősorban a végzett tanulók tájékoztatásaira, visszajelzéseire tudunk támaszkodni.

 

14./ASzakkör és a mindennapos testnevelés a szakgimnáziumban:

A szakkörben a 40 órás órarend miatt a tanuló nem tud részt venni, önkéntesen bekapcsolódhatnak a 0. órában illetve a késő délutáni órák tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozásaiba. A szakmai gyakorlati órákon rövid átmozgatással frissítik fel a tanulókat, a mindennapos testnevelés órájukat megtartjuk.

B.) Gimnáziumban fakultációkkal, emelt óraszámokkal oldjuk meg a tehetséggondozást.

Kézműves és rajzszakkör biztosított az érdeklődőknek.

         A mindennapos testnevelés: a 2 ó. tömegsport, 2 ó. sportkör lehetősége biztosított, továbbá a testnevelésórák keretében valósul meg 5 órában.

 

15./   A házi feladat és az iskolai dolgozatok szabályait az intézmény Házirendje és a Pedagógiai Program tartalmazza.

 

16./   Az iskolai tanév helyi rendjét, eseményeit az éves munkaterv melléklete tartalmazza külön feltüntetve a honlapunkon.

 

 

 

 

17./   Tanév eleji tanulólétszám:

 

 

 

Osztály

megnevezése

 

osztály

létszám

Szakmák alakulása osztálylétszámon belül a szakgimnáziumban

Kera-mikus

 

 

 

Divat-

stílus-terv.

 

Divat-stílus és jelmez-

tervező

Festő

Textil-műves

 

 

Néptán-

cos

 

Grafikus

Művészeti- grafikus

 

1/9. A

27

--

--

9

12

6

--

--

--

1/9. B

21

9

--

 

 

--

12

 

 

1/9. C

27

--

--

 

 

--

--

27

--

9.   NYEK

36

--

--

 

 

--

--

--

--

9. D gimn.

33

--

--

 

 

--

--

--

--

2/10. A

23

--

13

 

10

--

--

--

--

2/10. B

26

9

--

 

 

--

17

--

--

2/10. C

24

--

--

 

 

--

 

21

--

10.D gimn.

30

--

--

 

 

3

--

--

--

3/11. AB

20

5

   7

 

 

--

8

--

--

3/11. C

22

--

--

 

 

--

--

22

--

11.D gimn.

30

--

--

 

 

--

--

--

--

4/12. AB

22

5

7

 

 

--

10

--

--

4/12. C

25

--

--

 

 

4

--

21

 

12.D gimn.

20

--

--

 

 

--

--

--

--

5/13. ABC

26

4

6

 

 

--

8

8

--

1/13. SZ

22

--

--

 

 

--

7

--

15

2/14. SZ

10

--

--

 

 

--

6

4

--

 

Összesen:

 

444

 

32

 

33

 

9

 

22

 

13

 

68

 

103

 

15

 

A fenti adatszolgáltatás a 2020. október l - ji statisztikai kimutatással összhangban készült.


Otthon az erdőben

Egyesületünk

ECDL Vizsga

ECL Nyelvvizsga